MỨC ĐÓNG LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY MỚI NHẤT

Lệ phí trước bạ là một khoản tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu. Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường. Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản.

Ở bài viết này, Văn phòng Luật sư Trường Thành sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xác định mức đóng lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy theo quy định pháp luật hiện nay.

 1. Lệ phí trước bạ đối với xe máy
 2. Lệ phí trước bạ ban đầu
 • Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%;
 • Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

 1. Lệ phí trước bạ từ lần thứ 02 trở đi
 • Mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi đối với xe máy là 1%;
 • Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn là thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%. Trường hợp xe đã nộp lệ phí trước bạ theo mức 5% thì các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp lệ phí trước bạ với mức thu 1%.
 • Tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ của các trường hợp kê khai nộp lệ phí trước bạ:
 • Địa bàn A: Địa bàn trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở;
 • Địa bàn B: Địa bàn khác;
Lần đầu Lần thứ hai Các lần tiếp theo
Địa bàn A

5%

Địa bàn A

1%

1%
Địa bàn A

5%

Địa bàn B

1%

1%
Địa bàn B

2%

Địa bàn A

5 %

1%
Địa bàn B

2%

Địa bàn B

1%

1%
Đại bàn B

2%

Địa bàn B

1%

Địa bàn A

5%

 1. Lệ phí trước bạ đối với ô tô
 • Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô là 2%.
 • Đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống

 1. Lệ phí trước bạ lần đầu

Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp phí trước bạ lần đầu với mức thu 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

 1. Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi

Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *