TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

Đôi lời về dịch vụ tư vấn luật lao động: Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước. Tìm hiểu pháp luật về lao động, đưa pháp luật lao động vào trong thực tiễn đời sống để người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức, đơn vị liên quan hiểu và thực hiện đúng là mong muốn của nhà nước và toàn thể xã hội để ngày một nâng cao ý thức pháp luật nói chung và pháp luật về lao động nói riêng.

 

luat lao dong

Với mong muốn tạo nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua việc Tư vấn Luật Lao động, với những luật sư chuyên Tư vấn Luật Lao động, Văn phòng Luật sư Trường Thành luôn lắng nghe và tư vấn kiến thức pháp lý về lao động để tạo được sự tin tưởng của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Lao động Việt Nam.

Chúng tôi có những dịch vụ Tư vấn về Lao động cụ thể như sau:

Tư vấn về giấy phép lao động, hợp đồng lao động

 • Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Tư vấn hồ sơ xin cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Thay mặt doanh nghiệp, người lao động hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động;
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động tại việt nam như tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, ngày nghĩ trong năm……

Tư vấn về Quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể

 • Tư vấn, soạn thảo Quy chế lao động của Doanh nghiệp;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ Đăng ký Quy chế lao động tại địa phương;
 • Tư vấn, đại diện đàm phán, soạn thảo Thỏa ước Lao động tập thể;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể tại địa phương;
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục thành lập và hình thức của Thỏa ước lao động tập thể.

Tư vấn về lao động cụ thể là chấm dứt lao động, tranh chấp lao động

 • Tư vấn về điều kiện chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn, đàm phán chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn;
 • Tư vấn về bồi thường, hỗ trợ khi chấm dứt lao động trước thời hạn;
 • Tư vấn hình thức kỷ luật, sa thải nhân viên;
 • Tư vấn về chi phí đào tạo, bồi thường chi phí đào tạo;
 • Tư vấn, đại diện doanh nghiệp, hoặc người lao động tham gia với tư cách là Luật sư, người đại diện tham gia hòa giải, tranh tụng tại cơ quan tòa án các cấp và các cơ quan có thẩm quyền.

Liên hệ văn phòng luật Trường Thành để yêu cầu tư vấn Luật lao động

Liên hệ qua điện thoại
0274.3844.324

Liên hệ qua email