Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập truongthanhlaw.vn – website chính thức của văn phòng luật sư Trường Thành Bình Dương. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ  truongthanhlaw.vn

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của truongthanhlaw.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của truongthanhlaw.vn dưới đây.

Xin vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng dưới đây một cách cẩn thận, đầy đủ để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức truongthanhlaw.vn tiếp nhận và đăng tải các thông tin liên quan đến pháp lý cũng như các hoạt động pháp lý của văn phòng luật Trường Thành

2. Cung cấp thông tin

truongthanhlaw.vn là website thuộc sở hữu của văn phòng luật sư Trường Thành, tập trung vào mục tiêu đăng tải các hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, phổ biến quy trình làm việc của chúng tôi  đồng thời chia sẻ các thông tin pháp lý liên quan.

truongthanhlaw.vn cũng chia sẻ (trích lược hoặc đầy đủ) nhưng thông tin xã hội khác được đăng tải ở những nguồn tin chính thống như báo đài, website, mạng xã hội… và chúng tôi sẽ ghi rõ nguồn lúc này, bạn hiểu rằng những thông tin này không phản ảnh đầy đủ tất cả các khía cạnh về quan điểm của chúng tôi cũng như sự xác thực của những thông tin được đề cập.

truongthanhlaw.vn cập nhật các thông tin pháp lý (nghị định, văn bản, thông tư…) và những điều luật đã được ban hành theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm các văn bản pháp lý, các thông tin xã hội…) có sẵn trên truongthanhlaw.vn có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và truongthanhlaw.vn không có nghĩa vụ bắt buộc phải cập nhật thông tin.

3. Từ chối trách nhiệm

Những thông tin truongthanhlaw.vn đăng tải đã được xem xét và rà soát kỹ, tuy nhiên, do sự thay đổi khách quan từ cơ quan lập pháp, diễn biến xã hội và nguồn cung cấp khác, nên những thông tin này có thể không còn hoàn toàn đúng ở mọi khía cạnh hoặc thời điểm. Vậy nên, toàn bộ những thông tin trên website chỉ dừng ở mức độ tham khảo.

truongthanhlaw.vn không thể đảm bảo, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin được chia sẻ mà không qua hơp đồng tư vấn chính thức

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên truongthanhlaw.vn

Chúng tôi có thể chia sẻ các tập tin văn bản (word, exel… cho các biểu mẫu hợp đồng, giấy đăng ký…), lúc này bạn cần hiểu rằng truongthanhlaw.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Để có được sự đảm bảo từ phía chúng tôi, bạn vui lòng liên hệ văn phòng và ký kết hợp đồng chính thức

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các thông tin của truongthanhlaw.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website truongthanhlaw.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của truongthanhlaw.vn.

5. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu truongthanhlaw.vn, mà không có sự cho phép trước của truongthanhlaw.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên truongthanhlaw.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với truongthanhlaw.vn