LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Giới thiệu dịch vụ tư vấn Luật hôn nhân và gia đình: Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình, cụ thể hóa thành chuẩn mực ứng xử cho các thành viên trong gia đình trên nguyên tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên, góp phần xây dựng chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững làm nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

LUAT HON NHAN

Với nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu, Văn phòng Luật sư Trường Thành gồm những Luật sư chuyên sâu về lĩnh vực Tư vấn Luật hôn nhân gia đình sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng cao, thông qua tư vấn khách hàng có thể nắm rõ các quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam để đưa ra những quyết định đúng cho vướng mắc của khách hàng, Văn Phòng Luật sư Trường Thành Tư vấn Luật hôn nhân và gia đình về các vấn đề về Hôn nhân và gia đình như sau:

Tư vấn Luật hôn nhân gia đình trước thời kỳ hôn nhân

 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục kết hôn với người nước ngoài.
 • Tư vấn kết hôn đúng pháp luật, trái pháp luật;

Tư vấn Luật hôn nhân gia đình trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn Luật hôn nhân gia đình sau thời kỳ hôn nhân

 • Tư vấn phân chia tài sản chung sau ly hôn;
 • Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn;
 • Tư vấn giành quyền nuôi con sau ly hôn;
 • Tư vấn các quy định về chăm nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau ly hôn;
 • Tư vấn về thay đổi người nuôi con sau ly hôn;
 • Tư vấn hạn chế quyền của người thăm nuôi sau ly hôn.

Các dịch vụ tư vấn Luật hôn nhân gia đình khác :

 • Soạn thảo đơn từ liên quan đến Luật hôn nhân gia đình;
 • Tham gia tại tòa án với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
 • Tư vấn Quy định pháp luật về việc mang thai hộ;
 • Tư vấn pháp lý về thủ tục nhận con nuôi;
 • Tư vấn pháp lý về con chung, con ngoài giá thú.

  Liên hệ văn phòng luật Trường Thành để yêu cầu tư vấn Luật hôn nhân gia đình

Liên hệ qua điện thoại
0274.3844.324

Liên hệ qua email