TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ

Tư vấn Pháp luật về thừa kế: Mặc dù vấn đề thừa kế đã được pháp luật quy định nhưng ở Việt Nam vì liên quan đến phong tục tập quán, truyền thống đạo đức mà có những phát sinh rắc rối trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Pháp luật về thừa kế, một phần do mọi người không nắm bắt quy định của pháp luật hoặc ngại giải quyết ngay việc thừa kế liền ngay sau thời điểm mở thừa kế vì sợ dị nghị hoặc do dị đoan, kiêng cữ, mà không lập di chúc để định đoạt tài sản. Trong từng lĩnh vực về tài sản mà việc thừa kế cũng được pháp luật quy định khác nhau nên khó có thể để một người tự mình thực hiện các thủ tục liên quan đến thừa kế mà không phải thông qua một cá nhân đơn vị chuyên môn tư vấn. Biết rõ và vận dụng đúng những quy định của pháp luật về thừa kế sẽ tạo ra sự ổn định trong các mối quan hệ của người để thừa kế, người thừa kế cũng như cho xã hội.

luat thua ke

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật về thừa kế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực Thừa kế do những luật sư Tư vấn pháp luật về Thừa kế phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Trường Thành cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, văn phòng luật sư uy tín tại Bình Dương chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách bằng những dịch vụ Tư vấn Pháp luật về thừa kế sau:

Tư vấn pháp lý về thừa kế

 • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
 • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế, xác định người thừa kế di sản;
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản;
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.

Tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc

 • Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
 • Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc, gửi giữ di chúc;
 • Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Tư vấn thủ tục Công bố di chúc, giải thích nội dung di chúc.

Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 • Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

Liên hệ văn phòng luật Trường Thành để yêu cầu tư vấn Luật thừa kế

Liên hệ qua điện thoại
0274.3844.324

Liên hệ qua email