Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là một trong những việc làm thường xuyên của doanh nghiệp, nhưng nhiều khi doanh nghiệp lại vướng mắc các thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp muốn thay đổi tên doanh nghiệp, muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thì phải thay đổi như thế nào?

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ khác nhau. Bài viết này sẽ khái quát về việc đăng ký thay đổi nội dung và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của một vài nội dung.

Các nội dung đăng ký thường thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp

Các nội dung đăng ký doanh nghiệp thường thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp thông thường là: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty TNHH; thay đổi trụ sở kinh doanh doanh nghiệp; thay đổi người đại diện theo pháp luật; bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi vốn điều lệ công ty; đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Email; fax; thông tin đăng ký thuế…)

Văn phòng luật Trường Thành Bình Dương khái quát về việc đăng ký thay đổi nội dung và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của một vài nội dung.

Vậy với mỗi nội dung cần thay đổi thì hồ sơ đăng ký thay đổi cần chuẩn bị sẽ như thế nào? Các hồ sơ có giống nhau hay không? Tùy theo từng nội dung thay đổi mà hồ sơ đăng ký thay đổi cần tiến hành sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, hồ sơ đăng ký thay đổi gồm có:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Điều lệ mới của công ty.

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty. Có 3 trường hợp như sau: thay đổi tên công ty bằng tiếng việt, bằng tiếng anh và thay đổi tên viết tắt công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Điều lệ mới của công ty.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý về việc đặt tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để tránh tốn nhiều chi phí và thời gian.

Ngoài ra, để rõ hơn các chi tiết trong hồ sơ cần chuẩn bị, hãy liên lạc với Trường Thành để được tiếp tục tư vấn cụ thể hơn.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo quy định pháp luật, ngành nghề kinh doanh gồm có: ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện (như ngân hàng, xây dựng, dược, bất động sản). Hãy liên lạc với Trường Thành để được tiếp tục tư vấn cụ thể hơn.

Văn phòng luật Trường Thành Bình Dương khái quát về việc đăng ký thay đổi nội dung và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của một vài nội dung.

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Điều lệ mới của công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Văn phòng luật tư vấn về luật doanh nghiệp tại Bình Dương
Bài viết này chỉ khái quát việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục pháp lý liên quan, tuy nhiên chắc chắn sẽ không thể giải đáp hết mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên lạc với Văn phòng Luật sư Trường Thành Bình Dương để gặp luật sư tư vấn luật doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm giải đáp cụ thể hơn.

Trong bất kỳ vấn đề hay lĩnh vực pháp lý nào nói chung và về quy trình thành lập doanh nghiệp, nếu bạn muốn có một luật sư hoặc Văn phòng Luật sư đứng ra tư vấn trên từng vấn đề, lĩnh vực thì bạn nên chọn luật sư đang hoạt động tại địa phương nơi xảy ra sự việc cần tư vấn, bảo vệ để giảm tối thiểu do chi phí đi lại. Nếu bạn muốn mở công ty, văn phòng, chi nhánh tại Bình Dương, hãy chọn công ty luật hoặc  Văn phòng Luật sư được nhiều người tín nhiệm tại Bình Dương,  có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, tranh chấp về chủ thể doanh nghiệp. Văn phòng luật sư Trường Thành tại Bình Dương luôn sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng bạn.Nếu bạn có thắc mắc gì về việc thành lập doanh nghiệp hay những tranh chấp khác cho quyền lợi của mình, hãy liên lạc với Trường Thành để được tư vấn bảo vệ tốt nhất. Yêu cầu trực tiếp tại website hoặc liên lạc với chúng tôi theo thông tin

0650.3844.324 – 0913.824.147 
Truongthanh.lawoffice@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *