Luật sư PHẠM MINH TUẤN

  • Sinh năm: 1980
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 11.536/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/4/2015.
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, hình sự