Luật sư NGUYỄN VĂN THÀNH

  • Sinh năm: 1977
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 5005/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2008.
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, hình sự, lao động, thương mại……..