Luật sư: NGUYỄN VĂN BÉ BA

  • Sinh năm: 1981
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 10.750/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/7/2014.
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, hình sự, đất đai